Våldskampanjen

Session 2: Night's Landing

Efter en dryg marsch genom det stinkande och förtretligt dimmiga träsket når gruppen fram till ruinerna av Night’s Landing. Det gamla klostret visar sig dock krylla av kramvänliga zombies på jakt efter intellektuell stimulans.

Längst in möts de av en smågalen ödleliknande varelse som försöker addera äventyrarna till sin samling av levande döda. Efter att de gjort processen kort med ödlan finner äventyrarna en amulett med en distinkt markering (i form av ett stiliserat öga i rött) som de inte känner igen, samt en robe som även den är märkt med samma typ av symbol.
Images

Zombies put to rest 38
Most damage inflicted in a single hit 27
Healing potions used 0
Traps triggered 0
Gold looted 400
Bears lobotomized 1
Magic items found 4

Comments

Muamaidbengt

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.