Våldskampanjen

Session 2: Night's Landing

Efter en dryg marsch genom det stinkande och förtretligt dimmiga träsket når gruppen fram till ruinerna av Night’s Landing. Det gamla klostret visar sig dock krylla av kramvänliga zombies på jakt efter intellektuell stimulans.

Längst in möts de av en smågalen ödleliknande varelse som försöker addera äventyrarna till sin samling av levande döda. Efter att de gjort processen kort med ödlan finner äventyrarna en amulett med en distinkt markering (i form av ett stiliserat öga i rött) som de inte känner igen, samt en robe som även den är märkt med samma typ av symbol.
Images

Zombies put to rest 38
Most damage inflicted in a single hit 27
Healing potions used 0
Traps triggered 0
Gold looted 400
Bears lobotomized 1
Magic items found 4
View
Session 1: Goblingrottan

Den lilla byn Scunbray efterfrågar hjälp för att få ett slut på de allt mer frekventa goblin-räderna som skett i trakten. Överfallen har inte längre bara resulterat i materiell förödelse utan vad som är mer oroväckande är att de senaste gångerna har även ett flertal bybor bortrövats.

Väl framme i byn möts äventyrarna av beskedet att personen som skulle agera deras vägvisare har gått i förväg, men att han lämnat instruktioner om att mötas upp vid ett övergivet vakttorn några timmars vandring norr om byn.

Vid tornet finner de kontaktpersonen tillfångatagen och dödad av goblins, men spåren leder vidare till en grotta som visar sig vara hemvist för de små gröna kräken. En vild strid utbryter vari halvlängdsmannen släpper lös sin inre vrede och gör slarvsylta av kidnapparnas ledare – en kraftfull hobgoblin.

När dammet lagt sig tillrätta igen inne i goblinernas grotta finner äventyrarna ett brev:

Nästa leverans av försöksobjekt förväntas vara vid Night’s Landing inom fjorton dagar. Se till att vargarna inte tuggar på dem denna gång – kropparna måste vara så intakta som möjligt. Gör mig inte besviken den här gången. Jag behöver knappast påminna om vad mästaren gör med oduglingar som inte kan följa order.

Threrlk

Vid återkomsten till Scunbray är byäldste Ellis märkbart lättad över beskedet att det omedelbara hotet är avvärjt. Brevet får dock äventyrarna att misstänka att faran på inget sätt är över, och de rykten som cirkulerar om att liknande räder och bortrövanden skett från fler samhällen i området kan enbart förstärka denna känsla.

Våra hjältar slipar yxan, spänner bågen, stämmer hammaren och matar paddan för att därefter styra kosan mot Night’s Landing

Goblins slain 26
Hobgoblins slain 3
Animals slain 4
Most damage inflicted in a single hit 34
Healing potions used 1
Traps triggered 1
Gold looted 695
Magic items found 4
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.