Marsh of Chelimber

Marsh of Chelimber är ett träskområde söder om Graypeak Mountains. För många hundra år sedan var träsket ett eget kungadöme men landet dränktes permanent under en strid mellan två mäktiga magiker som tappade kontrollen över sina frammanade vattenelementarer. Idag befolkas det huvudsakligen av lizardfolk och deras minotaurer.

Marsh of Chelimber

Våldskampanjen Muamaidbengt