Mikal

Description:

== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ==
Mikal, level 3
Half-Elf, Ranger
Build: Archer Ranger
Fighting Style: Archer Fighting Style
Ranger: Prime Shot

FINAL ABILITY SCORES
Str 10, Con 13, Dex 18, Int 10, Wis 16, Cha 8.

STARTING ABILITY SCORES
Str 10, Con 11, Dex 18, Int 10, Wis 16, Cha 6.

AC: 18 Fort: 13 Reflex: 16 Will: 14
HP: 35 Surges: 7 Surge Value: 8

TRAINED SKILLS
Nature +9, Acrobatics +9, Athletics +5, Endurance +6, Perception +9

UNTRAINED SKILLS
Arcana +1, Bluff, Diplomacy +2, Dungeoneering +4, Heal +4, History +1, Insight +6, Intimidate, Religion +1, Stealth +4, Streetwise, Thievery +4

FEATS
Level 1: Weapon Expertise (Bow)
Level 2: Weapon Focus (Bow)

POWERS
Dilettante: Knack for Success
Ranger at-will 1: Nimble Strike
Ranger at-will 1: Careful Attack
Ranger encounter 1: Two-Fanged Strike (retrained to Skirmish Shot at Level 2)
Ranger daily 1: Hunt’s End
Ranger utility 2: Inspiring Fortitude
Ranger encounter 3: Disruptive Strike

ITEMS
Arrows (90), Camouflaged Clothing, Footpads, Silk Rope (50 ft.), Adventurer’s Kit, Hide Armor, Climber’s Kit, Broadsword, Lightning Longbow +1
== Copy to Clipboard and Press the Import Button on the Summary Tab ==

Bio:

Relation till övriga spelare i gruppen:

Ronald Proudneck – Förvirrad men trevlig liten typ, tenderar att överdriva och hamna i jobbiga och/eller pinsamma situationer. Känner ett visst behov av att se till att han inte råkar mer illa ut än vad som är nödvändigt.

Bitter – Kraftig och tystlåten men har visat att han klarar sig bra i strid. Verkar ha en god relation med någon av gudarna. Passar mitt sätt att strida väl eftersom han brukar se till att inga fiender kommer förbi.

Ondnagel – Svårplacerad typ, men verkar vara väldigt naturlig och eftersom jag gillar natur så antar jag att jag gillar honom, även om jag inte förstår varför.

Mikal

Våldskampanjen DavidGranlund